Om oss

Hjelpemiddelpartner AS

Vår visjon
De fleste gleder seg over friheten vi har til å bevege oss i hjemmet, i samfunnet og ute i naturen, uten å være avhengig av andre. Men hva skjer når dagliglivet blir endret og vi ikke har denne friheten lenger? Mange av oss har fortsatt de samme behovene, men vil trenge hjelp til å være selvstendige og aktive.

Vår visjon er å arbeide målrettet for å levere velferdsteknologi og innovative hjelpemidler som gjør at flere brukere kan få leve sine aktive liv, mer selvstendig og med verdighet.

Om oss

Hjelpemiddelpartner ble etablert på i 2017 med støtte fra Innovasjon Norge. I dag finner du vårt hovedkontor og lager på Sandane i Nordfjord, samt et salgskontor i Tønsberg.

Våre ansatte har gjennom mange år skaffet seg bred erfaring i bransjen, og vi tilbyr unike og innovative løsninger til det norske helsemarkedet. 

Vår målsetning er å tilby bransjens mest innovative utvalg av velferdsteknologi og hjelpemidler i årene som kommer.

Hjelpemiddelpartner og Velferdsteknologi
Mange av våre løsninger er utstilt på de største kompetansesentrene for velferdsteknologi i Norge, som f. eks ATRI-X i Bærum, Almas Hus i OsloOmsorgsteknologilaboratoriet ved Høgskolen i Bergen, samt flere kommunale visningsleiligheter. En komplett oversikt over alle steder vi er representert kan du få ved å kontakte oss.

 NAV Hjelpemiddelsentral

Du kan søke på alle våre hjelpemidler på lik linje med andre prisforhandlede produkter. Det er brukers behov som avgjør om NAV Hjelpemiddelsentral  innvilger et hjelpemiddel til en bruker. Du finner mer informasjon om våre produkter i den norske Hjelpemiddeldatabasen.

Nasjonalt anbud

Fra 1.mai 2022 ble løftestolen vår Active Easyriser Standard vinner i en post for stoler med oppreisingsfunkjson. Dette er en milepæl for oss som leverandør, og har sikret oss som leveranser av løftestoler til alle NAV Hjelpemiddelsentraler i hele landet i opptil 4 år. Les mer om dette her.

Velferdsbutikken.no

Velferdsbutikken.no er Hjelpemiddelpartner sin nettbutikk som retter seg mot private brukere, kommuner og institusjoner. Nettbutikken leverer i dag en rekke småhjelpemidler som gjør hverdagen enklere for brukere selv, samt personale og pårørende rundt brukeren. Nettbutikken er bygd opp i tett samarbeid med ergoterapeuter, og vi stiller høye krav til både produkter og kompetanse som vi tilbyr.

Hjelpemiddelpartner og Innovasjon
Vi har ambisjoner om å være den mest innovative leverandøren av helseteknologi i Norge. Derfor inngår vi langvarige partnerskap med norske gründere og utviklere av helseteknologi. Hjelpemiddelpartner tilbyr sin fagkompetanse for å sikre at produktene blir funksjonelle for sluttbrukere, og at de lett blir tilgjengelige for flest mulig. Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du sitter på et produkt eller løsninger som kan gjøre flere aktive og selvstendige!

 Thomas Falch Eide
Daglig leder/Ergoterapeut

Medieomtale

Se oversikt over ulike omtaler i aviser og media.

Samarbeidspartnere