Hjem

Velferdsteknologi & innovative hjelpemidler

Noen hjelpemidler kan man søke NAV Hjelpemiddelsentral, og andre rimelige hjelpemidler kan man kjøpe selv i vår nettbutikk.

Klikk på brosjyren for å se produkter fra Hjelpemiddelpartner og Velferdsbutikken.no​

Visjon

De fleste gleder seg over friheten vi har til å bevege oss hjemme, i samfunnet og ute i naturen, uten å være avhengig av andre. Men hva skjer når dagliglivet blir endret og vi ikke har denne friheten lenger?
Mange av oss har fortsatt de samme behovene, men vil trenge hjelp til å være selvstendige og aktive.
Vår visjon er å arbeide målrettet for å levere velferdsteknologi og innovative hjelpemidler som gjør at flere kan få leve sine aktive liv, mer selvstendig og med verdighet.

Thomas Falch Eide
Gründer & Ergoterapeut

Samarbeidspartnere