Hjem

Velferdsteknologi & innovative hjelpemidler

Visjon

De fleste gleder seg over friheten vi har til å bevege oss hjemme, i samfunnet og ute i naturen, uten å være avhengig av andre. Men hva skjer når dagliglivet blir endret og vi ikke har denne friheten lenger?
Mange av oss har fortsatt de samme behovene, men vil trenge hjelp til å være selvstendige og aktive.
Vår visjon er å arbeide målrettet for å levere velferdsteknologi og innovative hjelpemidler som gjør at flere kan få leve sine aktive liv, mer selvstendig og med verdighet.

Samarbeidspartnere