Parkinson GO!

Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.

Hms.nr. 291474

Vi anbefaler å se video:

Parkinson GO!

Subbende gang- fare for å falle

Et av de kjente tegnene ved Parkinson sykdom er at man får en subbende gange med korte skritt og en foroverlutende gange. Bevegelsene blir trege, og det er vanskelig å ta det første skrittet når man skal begynne å gå. Dette gjør at mange som lever med Parkinson faller oftere enn andre, og mange har utfordringer med å gå.

I dag vet vi at både lyd og visuelt stimuli er til god hjelp for at mange av de som lever med Parkinson. Ofte synger man, klapper i takt eller lager streker på gulvet for å gjøre det enklere å gå. Å være avhengig av andre begrenser muligheten til å bevege seg både innendørs og utendørs. Mange som lever med sykdommen er derfor avhengig av hjelp fra enten pårørende eller helsepersonell.

Parkinson GO! er et hjelpemiddel utviklet spesielt for de som lever med disse utfordringene i hverdagen, og kan gi mer egenaktivitet, økt selvstendighet og mestring i hverdagen.

Parkinson GO! – et helt nytt hjelpemiddel

Parkinson GO! er et hjelpemiddel som er spesielt utviklet for at flere skal kunne klare å sette i gang bevegelsen når man skal gå, flytte beina raskere og ta lengre steg. Dette er grunnleggende egenskaper for aktiviteten «å gå».

Hvordan bruke Parkinson GO!?

Enheten er liten og lett, og festes enkelt med gummistopper raskt på følgende hjelpemidler:


 1. Stokker
 2. Krykker
 3. Rullatorer
 4. Prekestoler
 5. Gåstaver

Hvordan virker Parkinson GO!

Ved hjelp av to knapper kan man velge om man ønsker lyd, laser eller begge for å få hjelp. Det er også mulig å stille på hastigheten på lyden og avstanden på laserstreken.

Lyden og visualiseringen fra Parkinson GO! gjør at man raskere får signal fra hjernen og til beina. På denne måten kan brukeren av hjelpemiddelet sette i gang en bevegelse raskere, ta lengre skritt og få en god rytme i gangen.

Hvorfor Parkinson GO!

 • Forebygger fall
 • Økt selvhjulpenhet
 • Mulighet for å være mer aktiv
 • Økt selvtillit
 • Færre episoder med «frysing»
 • Korte episoder av «frysing»

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Active Path Finder
Klikk her for å gå til produkt

Active airBody Dryer – Selvhjulpen i en privat situasjon!
Klikk her for å gå til produkt 

Active Bodywasher – Selvhjulpen i en privat situasjon!
Klikk her for å gå til produkt

Active EasyRiser– Aktiv, trygg og selvhjulpen!
Klikk her for å gå til produkt

AActive Power Assist Glove
Klikk her for å gå til produkt

Hjelpemiddeldatabasen
Lev-artnr. 2700-10

Last ned

Batteri: 6-8 timer med både visuelt og auditiv stimuli

CE-merket