Hvordan velge riktige krykker?

Vet du hvilke krykker du trenger selv eller skal anbefale videre?

Det er utrolig mye å velge i. Noen typer krykker får man kjøpt på apotek eller i nettbutikker og andre kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral. 

Vet du når du skal velge de ulike variantene? Det første man må spørre seg er om det er et kortvarig behov eller langvarig behov. Mange synes det er vondt å gå med krykker over tid, og ofte blir krykker valgt på et litt tilfeldig grunnlag.

Uansett hvilke krykker du velger er både ergonomi og polstring viktig. Mange som går med krykker over tid utvikler smerter inne hendene, i håndledd eller skuldrer/nakke. Det anbefales å bruke to krykker for mest gunstig avlastning. Å bruke kun en krykke over tid vil raskt kunne føre til feilstillinger og overbelastning.

Guide for valg av krykker- ulike varianter og?

1. Korttidsbruk 1-2 uker. Jeg skal bruke krykke over kort tid, og legger lite belastning på krykkene.

I slike tilfeller vil en ordinær og rimelig krykke dekke behovet. Slike krykker vil du kunne få lånt eller kjøpt på legekontoret/apotek.

2. Korttidsbruk over 3-6 uker.

Dersom man skal bruke krykker over 3 uker og legger litt vekt på krykkene, vil det være hensiktsmessig med lette krykker, med gode polstrede håndtak. Over tid vil mange kjenne på at det gjør vondt inne i hendene, og at denne belastningen vil begrense egenaktivitet. Ergonomiske krykker med et mykt håndtak vil være gunstig for kortidsbruk. Se eksempel her.

3. Langtidsbruk 6-12 uker

For mange som skal bruke krykker over flere måneder er faren stor for at man utvikler belastningsskader i håndledd og skuldrer. Overkroppen vår er ikke konstruert for å bære vekten av kroppen vår over tid. Støtene fra krykkene vil forplante seg gjennom armene våre og opp i skuldrene/nakke, og kunne føre til belastningslidelser. Her finnes det krykker som har demping i håndtakene. Dempingen tar opp støtene i krykkene, og man vil få mindre belastning på ledd i armer og skuldrer. Krykker med demping kan med fordel anbefales. Se her.

4. Jeg skal bruke krykker permanent

Dersom man skal gå på krykker permanent er det viktig å tenke hvor de skal brukes mest. Er det til bruk på asfalt, eller er du aktiv på krykker ute i skog og mark? Ved bruk i skog og mark kan det være gunstig med en stor doppsko som gir en «trugeeffekt» på bløtt underlag.
Det er også viktig med variasjon på belastningen, og vi anbefaler et vinkelregulbart håndtak for stillingsendring. Ved permanent bruk anbefaler vi krykker med innebygd demping så lenge man belaster krykkene med egen kroppsvekt. Det siste man vil er å slite ut håndledd og skuldrer, da vil man ikke kunne bruke krykker i det heletatt. Har du et permanent behov for krykker, så kan man søke NAV hjelpemiddelsentral om gode krykker. Noen krykker er også sammenleggbare som gjør det enklere å frakte med seg på reise, fly eller i bil. Se eksempler på gode krykker med demping her

Tips! Hvordan stille inn krykkene riktig?

Det er ikke alltid lett å vite hvor høy krykkene skal være. Men å stille de riktig inn er kritisk viktig for en optimal gange.
Når man skal tilpasse krykker skal du stå med hendende rett ned langs siden på kroppen. Still inn krykken slik at håndtaket på krykken er på høyde med håndleddet ditt.
Bestill alltid vinterpigger i god tid om de skal brukes om vinteren. På is bør man alltid være ekstra forsiktig, og merke seg at det blir svært glatt rundt inngangsparti med fliser.

Thomas Falch Eide

Ergoterapeut