Hjelpemidler på institusjon?

Hjelpemidler på institusjon?

Ansatte på institusjoner opplever et høyt arbeidspress og belastningen på helsepersonell er i dag stor. Mange kjenner på at man skulle hatt mer tid til brukere, men tiden blir spist opp av nødvendige oppgaver som pleie og stell.

Ved hjelp av enkle hjelpemidler har vi en mulighet til å endre hverdagen for brukere, pårørende og helsepersonell. Som institusjon kan dere få bedriftsavtale for hele vårt sortiment fra vår nettbutikk Velferdsbutikken.no

Legg til rette for egenaktivitet i daglige aktiviteter!

I en hektisk hverdag kan man fort «glemme» å legge til rette for at brukeren selv skal få mulighet til å bruke sin restevne. Dette vet de som arbeider på institusjoner bedre enn noen andre. Vi er stadig i kontakt med helsepersonell som skulle hatt så mye mer tid.

Dersom flere som bor på institusjon kan klare deler av morgenstellet selv, kle på seg eller reise seg selv uten hjelp- så hadde det kommet alle til gode.

 Å trene i daglige aktiviteter kan bety mye for brukeren sin livskvalitet og egenmestring. I noen situasjoner kan det være behov for å tilrettelegge selve aktiviteten, og hjelpemidler kan være en naturlig del av dette.

Det er ikke alltid så mye som skal til – ADL hjelpemidler

Et ekstra langt skohorn kan gjøre at flere kan ta på seg på skoene selv. En strømpepåtrekker kan gjøre det mulig å få på seg strømpene. Ergonomisk bestikk med større grep og en tallerken med kanter kan hjelpe flere å spise selv. En kopp som gjør at man ikke søler kan hjelpe flere å drikke selv. -Det skal ikke mye til for at mennesker kan mestre mer selv. Du kan få inspirasjon til flere småhjelpemidler i vår nettbutikk.

Bildene er hentet fra www.velferdsbutikken.no

Hjelpemidlene i vårt sortiment er håndplukket i samarbeid med sykepleiere og ergoterapeuter. Alle løsningene har til hensikt at de fleste beboere skal kunne klare mest mulig selv i løpet av en dag.

Legg til rette for å bruke mestringsteknologi

Vi har en rekke løsninger for velferdsteknologi for institusjoner. Felles for alle er at de er utstilt på alle de store utstillingene rundt om i Norge. Implementering av velferdsteknologi har mange fordeler. Et godt eksempel er løftestolen Active Easyriser. Dette er en stol vi har vært med å utvikle selv med ett formål: Det skal være enkelt å reise seg selv og holde seg i aktivitet!

Nyvinningen betyr at flere mennesker kan reise seg, selv om man har redusert motorikk, nedsatt syn eller ikke forstår hvordan stolen virker. Løftestolen kan betjenes uten håndkontroll og går ikke på strøm. Man slipper med andre ord å lære noe nytt, og alle på institusjonen kan klare å bruke den selv (også beboere som lever med demens).

Dette betyr mye for de som er rundt beboeren. Det sparer både pårørende og helsepersonell for tunge løft, og i verste fall sykemeldinger.

For de fleste av oss er det å dusje en intim situasjon hvor vi ønsker å klare oss selv. Kroppstørker og kroppsvasker er eksempler på innovative løsninger som gjør at flere kan dusje selv. For mange handler dette om livskvalitet, og mulighet til å kunne få dusjet selv uten å være helt utslitt. Dette er utstyr som er enkel i bruk, og kan monteres på de fleste bad.

Se eksempler på velferdsteknologi her

 

Dersom du ønsker å få et tilbud på noen av våre hjelpemidler til din arbeidsplass, eller å få tilsendt noen «produktprøver» kan dere sende en mail til post@hjelpemiddelpartner.no eller ringe 921 60 921 mellom kl. 09.00- 15.00

4

velferdsbutikken