Når hånda mister sin funksjon

Publisert 24.03.2020

Når hånda mister sin funksjon

Har du opplevd at syltetøylokket er nærmest umulig å åpne, eller at korken på brusflaska sitter bom fast? Eller koker det i topplokket når du ikke får ordentlig tak når du skal åpne skinkepakken? Da er du mest sannsynligvis ikke aleine. Alle de daglige aktivitetene stiller krav til oss, noen store og noen små. For de som har nedsatt funksjon i hendene vil utfordringene være mange både i hjemmet, på skolen eller på arbeid.

De fleste av oss tar for gitt alt vi gjør med hendene våre i løpet av en dag. Det å kunne gripe og slippe gjenstander rundt oss er svært viktig for å kunne mestre daglige aktiviteter. For de som lever med ulike funksjonsnedsettelser i hendene kan det gå utover selvstendigheten i hverdagen, og man blir avhengig av andre for å klare seg selv.

Hjelpemidler i hverdagen

Om alle syltetøyglass hadde et enkelt lokk å åpne, så hadde færre trengt hjelp. Om skinkepakken hadde hatt litt mer friksjon, – så hadde vi alle klart å åpne den. Det er mye som burde være annerledes utformet i samfunnet vårt, og som kunne ha gjort ha gjort hverdagen enklere for flere.

Hjelpemidler kan være et godt tiltak når vi ikke får endret på våre omgivelser og man ikke får bedret sin funksjonsevne. Det finnes flere nyttige hjelpemidler man kan søke NAV Hjelpemiddelsentral, og noen enkle hjelpemidler kan også kjøpes selv i ulike nettbutikker.

Under skal vi se på noen hjelpemidler som kan avhjelpe de som har varig nedsatt kraft eller motorikk i hender. Det er ikke slik at hjelpemidlene passer for alle.

Nedsatt bevegelighet

For de som lever med nedsatt bevegelighet i fingrer kan noen smarte valg i hverdagen gjøre det litt enklere. Noen utfordringer kan løses ved å velge gjenstander som er tykke og lette å gripe rundt. Eksempler på dette kan være å velge penner, bestikk og kjøkkenutstyr med størst mulig omkrets. Det er også mulig å kjøpe ulike hjelpemidler som kan brukes i kombinasjon med det man allerede har. Som vist på bildene under kan grepsballer være et enkelt hjelpemiddel. De kan enkelt settes på en rekke gjenstander, holder lenge og kan vaskes i oppvaskmaskinen. Du kan lese mer om grepsballer og flere andre nyttige gripehjelpemidler her.

(Kan kjøpes i www.velferdsbutikken.no)

Liten eller ingen kraft

For mange som lever med muskelsykdommer eller har vært gjennom et slag kan man risikere å miste all kraft eller ha bare noe kraft. Dette fører til mindre muligheter til å utføre daglige aktiviteter, og hjelpebehovet blir ofte stort.

Dersom man ikke får brukt hånden sin over tid er man spesielt utsatt for å miste funksjoner også i armen. Man sier ofte  «Use it or loose it». Robothansken Active PAG er en hanske som tilfører kraft slik at man kan gripe og slippe en gjenstand. Hansken kan gripe aleine, men du du kan også bidra med å tilføre kraft selv.

Desto mindre kraft man har, jo viktigere er de få utvalgte aktivitetene man faktisk kan klare selv i hverdagen. Noen av aktiviteter er spesielt viktige for mange, slik som å kunne spise selv. Mange mennesker opplever det som svært tungt å måtte bli matet av andre. Andre aktiviteter som hansken kan hjelpe til med i hverdagen er f. eks å pusse tennene, å gre seg selv, å skrive, bære gjenstander osv.

Hansken fungerer spesielt godt for de som ikke har kontrakturer eller spastisitet i hendene. Det er en fordel om man tar i bruk hansken så tidlig som mulig, slik at man kan få opprettholde muskulaturen i de daglige aktivitetene.

Dersom man har utfordringer med å holde et glass vann selv, så er man i målgruppen for at Active PAG kan være et godt alternativ. Det finnes flere versjoner av hansken. En versjon kan hjelpe til med å gripe (fleksjon), en annen kan tilføre kraft både til å gripe og slippe (fleksjon og ekstensjon).

(Kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral. (Les mer på www.hjelpemiddelpartner.no )

Dersom du ser at noen av disse løsningene kan være aktuelle for deg anbefaler vi å ta kontakt med ergoterapeut eller fysioterapeut i din kommune. De kan gi råd om hjelpemidler og gode løsninger som hjelpe i hverdagen.

Nedsatt bevegelighet eller nedsatt kraft

For de som har sterkt nedsatt kraft og nedsatt bevegelighet kan statiske og tyngre aktiviteter i hverdagen bli svært vanskelig (som f. eks håndskader, revmatiske lidelser og kontrakturer). For de som kun har en fungerende hånd vil typiske tohånds-aktiviteter bli vanskelige. Da kan Easy Up – oppladbar vakuumplate være til hjelp. (Les mer på velferdsbutikken.no)

Publisert av Thomas Falch Eide 24.03.2020

Thomas Falch Eide er daglig leder i Hjelpemiddelpartner AS. Han er utdannet ergoterapeut og har tidligere jobbet med håndrehabilitering på Haukeland Universitetssykehus/Helse Bergen, samt 14 år i hjelpemiddelbransjen.