Kan vi bli syke av dårlig tannhelse?

Publisert 20.03.2020

Kan vi bli syke av dårlig tannhelse?

«Om motorikken i munnen lammes, og ikke blir rensket gjennom spytt og drikke, så vil matrester og plakk få en oppvekst av sykdomsfremkallende mikroflora. Det er kjempefarlig å få ned i lungene» sier Katrine Gahre Fjeld (spesialtannlege, Universitetet i Oslo).

Spesialtannlegen snakker om livskvalitet når det gjelder tannhelse. Både når det kommer til å være smertefri og ha munnens funksjoner til å spise og snakke, men også de sosiale aspektene (sykepleien.no).

En internasjonal systematisk oversiktsartikkel konkluderer med at omtrent ett av ti dødsfall som er forårsaket av lungebetennelse hos sykehjemspasienter, kunne vært unngått ved å ha forbedret tannhygienen (forskning.no).

En forsømt aktivitet for både barn og eldre med funksjonsnedsettelser

Å pusse tennene til barn og eldre med funksjonsnedsettelser kan være utfordrende enten de sitter eller ligger. Nedsatt svelgfunksjon og problemer med å spytte ut væske kan gi risiko for å «svelge vrangt» og man kan oppleve kvelningsfornemmelse. Munnstell kan derfor bli en forsømt oppgave når man vet at det er ubehagelig for bruker. For helsepersonell og pårørende kan det være svært tidkrevende og vanskelig å utføre dette på en god måte

En helt ny måte å pusse tennene på

Den tradisjonelle tannbørsten og den elektriske tannbørsten har eksistert i en årrekke slik vi kjenner den i dag. Det har ikke skjedd så mye med andre ord. Men nå har det kommet et innovativt hjelpemiddel fra Hjelpemiddelpartner som gjør det enklere å hjelpe til med munnstell for eldre og de med funksjonsnedsettelser. Active Oral Clean er en elektrisk tannbørste med sug som har sonisk vibrasjon*, den pusser tennene spesielt skånsomt og med et lavt støynivå. Med mindre ubehag for pasient, vil også sannsynligheten for at man kan få gjennomført munnstellet på en god måte større.

*sonisk vibrasjon vibrerer til forskjell fra andre tannbørster som roterer.

Hjelpemiddelet har i tillegg led-lys og sug. Dette gjør at det er lettere å inspisere munnen, samtidig som man får fjernet spytt og tannkrem før det gir kvelningsfornemmelser (om du lurer på hvordan dette føles kan du prøve å svelge vann med åpen munn).

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse (TAKO-senteret)

En av de første som har fått testet ut tannbørsten med sug er Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser. «Tidligere har vi kun hatt kjennskap til en type tannbørste som kunne kobles mot sug, men den var avhengig av at pasienten hadde sug selv og børstene var engangs».

«Så langt er vi veldig imponert og børsten ser bra ut ifra et faglig perspektiv» uttaler seksjonsleder Anna Yttervoll ved TAKO-senteret etter å ha testet børsten.

Active Oral Clean er mobil og kan fraktes med som en ordinær elektriske tannbørste, noe som gjør at den også kan brukes i eget hjem eller hvor det ikke finnes tilkobling til sug.

Hvordan kan man få hjelpemiddelet?

For de som bor i eget hjem kan den elektriske tannbørsten søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelet faller ikke under definisjonen for «småhjelpemidler», men må søkes på som et ordinært hjelpemiddel. Du kan få vite mer om hvordan man kan gå fram for å få tak i hjelpemiddel her.

«Vi håper at tannbørsten kan gjøre at tannstell blir lettere å gjennomføre for helsepersonell, og at opplevelsen for bruker blir langt bedre enn den er i dag» sier Ingeborg Ødven som er produktspesialist og sykepleier i Hjelpemiddelpartner. «Til nå har vi hatt utelukkende positiv respons fra både fra tannpleiere og tannleger som vi har vært i kontakt med».

Du kan lese mer her eller se video:

https://www.facebook.com/hjelpemiddelpartner.no/videos/2603091679937569/?t=0[/embed]

ACTIVE ORAL CLEAN

PRODUKTET KAN SØKES NAV HJELPEMIDDELSENTRAL