Våre tjenester

Som vår partner kan du velge mellom en eller flere tjenester


Markedsføring i en innovativ nettbutikk
For etablerte leverandører av hjelpemidler og velferdsteknologi uten egen nettbutikk.
For leverandører som ønsker å gjøre ett eller flere produkter mer synlig i bransjen

Markedsføring mot NAV Hjelpemiddelsentral og helseinstitusjoner
For leverandører uten kjennskap eller tilknytning til bransjen
For nye leverandører som ønsker profesjonell bransjekompetanse.
For mindre aktører uten egne salgsressurser